Garažni prostor predstavlja bitan deo svakog stambenog prostora, koji čini da prevozno sredstvo bude bezbedno i sigurno tokom dana i noći, posebno u pogledu vremenskih nepogoda. Savremeni trendovi nameću mnoga inovativna rešenja za izgradnju garaža i način postavljanja i funkcionisanja vrata.

11.10.2019

Garažna vrata na daljinski predstavljaju upravo veoma savremen trend, za koji je potrebno izdvojiti više novca od klasičnih vrata i proizvode se od čelika, aluminijuma ili različitih metala ali je funkcionalnos daleko bolja. Porčitajte kako se ugrađuju garažna vrata u Lukić Rolet-u.


Želite ugradnju brzu i trajnu – izaberite garažna vrata na daljinski u Lukić Rolet-u

Postupak ugradnje koji zahtevaju svaka garažna vrata na daljinski, može biti složeniji ili prostiji. Potrebno je da obezbedite sve uslove kako bi ugradnja bila uspešna, pre svega da prilikom izbora izaberete garažna vrata na daljinski koja odgovaraju merama i predviđenom prostoru u kom se ugrađuju. Zatim, kada dovezete delove do mesta ugradnje obezbedite dovoljno prostora za nesmetano sklapanje. Ukoliko imate već ugrađena garažna vrata koja sada menjate novim sa daljinskim otvaranjem i zatvaranjem, morate bezbedno izvršiti zamenu u datim merama.

Ukoliko niste sigurni sami da izvršite postupak ugradnje, potražite pomoć prijatelja, ili stručnog lica koje se bavi ugradnjom ovakve vrste garažnih vrata. Takođe, uvek su dostupna uputstva i prospekti uz kupljeni proizvod, koji često mogu biti i komplikovani, ali služe svrsi. I veoma je značajno staviti akcenat na vašu bezbednost, kao i lica koja vrše ugradnju, pa tako obavezno koristite zaštitnu opremu koja vam je potrebna: zaštitno odelo, rukavice, naočare ili prema potrebi neki drugi odevni predmet koji će povećati stepen bezbednosti. Tek onda sledite dato uputstvo za ugradnju.

Garažna vrata na daljinski – ključni koraci pre ugradnje

Kada imate stara vrata koja rasklapate pre stavljanja novih, prvo bezbedno skinete sve delove, odnosno stare panele, prozore ukoliko postoje i okvir. Vodite računa dok vršite oslabljivanje starog okvira da ne dođe do povrede, pa tek nakon toga skinite stari panelni deo i traku koja je omogućavala pokrete. Zatim sa libelom ili drugim preciznim alatom proverite da li su sve strane rama u koji se garažna vrata na daljinski ugrađuju pod adekvatnim uglom, kako bi osnova za ugradnju bila pravilna. Kada je podloga za garažna vrata na daljinski spremna, onda pređite na deo pripreme panela pre stavljanja u okvir. Izvadite deo po deo panela, i stavite na postolje kako bi bilo moguće adekvatno zašafiti i pritegnuti metalne držače. Oni se dobijaju upakovani uz panele, i neophodno je saviti ih na dva dela, lakim potezom ruke i staviti na predviđen prostor na panelima – na krajevima i u sredini, kako bi se svi delovi povezali i čvrsto držali.

Garazna Vrata Lukic rolet

Zatim se dodaju šrafovi i pritežu adekvatnim alatom, danas sve više električnim uređajima, pre nego ručnim. Svaki držač ima oznaku 1, 2 ili 3. Na krajevima prvog panela je uvek broj 1, drugog broj 2 i trećeg broj 3, gledajući odozdo ka gore. U sredini svakog panelnog dela garažnih vrata na daljinski je držač sa oznakom 1. Na vrhu poslednjeg panela postavlja se vertikalno dodatni držač, takođe metalni ali celom dužinom, kako bi prilikom ugranje bio povezan sa delom koji će držati vrata tokom podizanja i omogućio kretanje. To je sve što je potrebno uraditi pre postavljanja vrata u okvir, i ne zahteva dosta vremena, već samo tačno povezivanje predviđenih delova, naravno u skladu sa tačnom vrstom vrata.

Postavljanje i klik na dugme – garažna vrata na daljinski spremna za upotrebu

Kada ste izvršili sve pripremne radnje prostora, pa i samih garažnih vrata na daljinski, sada je vreme da ih postavite u ram predviđen za instalaciju. Uzimajte jedan po jedan panel i stavljajte. Kada svaki postavljate libelom proveravajte da li je sve ravno i pod odgovarajućim uglom i dodajte po nekoliko eksera sa obe strane rama, čisto dok ne postavite sve delove i ne povežete sa hardverom koji će pokretati garažna vrata na daljinski. Prethodno postavljeni držači posebno na svaki panel, sada se međusobno povezuju električnim alatom. Na svaki povezani držač stavite po jedan točkić, odnosno valjak, koji će omogućiti podizanje vrata i kretanje točkića po traci. Time su vrata ugrađena i preostalo je dodavanje još nekoliko elemenata pre upotrebe. Preostalo je da se ugradi oko vrata novi okvir, od vrha do dna, po kojem će klizati točkići, sa obe strane panela i da se pričvrsti šrafovima.

Važno je da i levi i desni okvir bude duži od visine vrata bar od 10 do 15 centimetara, kako bi se povezala traka na kojoj će se vrata kretati tokom podizanja uvis. Na taj nastavak okvira povezuju se polukružni i ravni metalni delovi, po kojima će se vrata kretati kada pritisnite dugme na daljinskom upravljaču. Obavezno je proveriti uglove instalirane trake za kretanje, i posebno da li su iste dijagonale, kako bi se garažna vrata na daljinski ravnomerno pokretala tokom podizanja. Nakon provere, instalira se hardverski mehanizam koji omogućava pokretanje po traci. Pre konačne upotrebe vrata, proverite ručno da li se kreću po traci, laganim pokretima, kao i da li su svi baneri i držači postavljeni kako treba. Ukoliko je sve kako treba, vaša nova garažna vrata na daljinski su spremna za korišćenje.

Garažna vrata na daljinski predstavljaju nešto skuplju investiciju za naše prostore, ali su i više nego funkcionalna i uslužna. Omogućavaju bezbednost vašeg automobila ili drugog prevoznog sredstva, i garažnog prostora uopšte, uz samo jedan pritisak dugmića na daljinskom upravljaču, kako za otvaranje, tako i za zatvaranje i zaključavanje. Sigurnost garaža je ovim izumom podignuta na viši nivo, a ujedno pojednostavljena njihova funkcionalnost.


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*